Sykefravær og H-/F-verdier 2021

Kaare Mortensen AS

H-verdi

=

   0

F-verdi

=

   0

Totalt sykefravær

=

   7,6 %


  • Det var ingen registrerte skader med fravær i Kaare Mortensen AS i 2021.
  • Korttidssykefraværet var 1,8 %
Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS
 

H-verdi

=

   16

F-verdi

=

  231

Totalt sykefravær

=

   3,0 %


  • Det var 1 registrert skade med fravær i Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS i 2021.
  • Korttidssykefraværet var 1,9 %
Kaare Mortensen Buskerud AS
 

H-verdi

=

  12

F-verdi

=

 119

Totalt sykefravær

=

  4,6 %


  • Det var 1 registrert skade med fravær i Kaare Mortensen Buskerud AS i 2021
  • Korttidssykefraværet var på 1,7 %
Eckholdt AS
 

H-verdi

=

   0,0

F-verdi

=

   0,0

Totalt sykefravær

=

   3,6 %


  • Det var ingen registrerte skader med fravær i Eckholdt AS i 2021.
  • Korttidssykefraværet var 0,8 % 
Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital