Konsernet Mortensen

Konsernet Mortensen består av følgende selskaper;

  • Kaare Mortensen AS (Vestfold)
  • Eckholdt AS (Telemark )
  • Kaare Mortensen Buskerud AS
  • Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS

Selskapene er alle frittstående entreprenørselskaper, og utfører grunn- og utomhusarbeider i sine respektive fylker. 

 

I tillegg har Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS en eierpost på 56 % i Uteanlegg AS samt at Konsernet Mortensen AS har en eierpost på 39 % i Telemark Park & Hageanlegg AS. Begge disse selskapene er anleggsgartnere (hhv. i Drøbak og i Skien).

 

Mer informasjon om våre fire entreprenørselskaper finner du under fanene øverst på siden.

Aksjonæroversikter

Her finner du oversikter over aksjonærer i våre selskaper. Les mer

Tilgang til vårt intranett

Store deler av våre hjemmesider er åpne for alle. I tillegg har vi et Intranett som primært kun er for våre ansatte. Det kreves et brukernavn og et passord for å få tilgang til Intranettsidene. På disse sidene finner du informasjon av mer bedriftsintern karakter, bl.a. tilbakemeldinger fra oppdragsgivere, generelle personalsaker, litt om økonomi osv.

 

Dersom du er nysgjerrig og ønsker å kikke litt nærmere på Intranettsidene, kan du anmode om å bli registrert som "Besøkende". Du kan da få tilgang til sidene i inntil ett døgn. For registrering kontakt Cato Mortensen på

mob. 95 29 95 30 eller per mail cato@kaare-mortensen.as

Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital