Våre tjenester

Vi påtar oss det meste av oppgaver innenfor fagområdet GRUNNARBEIDER, som kommunaltekniske anlegg, veibygging, kabelgrøfter, fjernvarmegrøfter og grunnarbeider for nye tomtefelt.

 

Bedriftene har dessuten faglig tyngde innen papirdokumentasjon, vi kan regelverket og bestreber oss alltid på at alt er i hht. forskriftene.

 

Vi påtar oss gjerne komplette grunnentrepriser, og samarbeider med lokale anleggsgartnere og bedrifter innen asfalt- og betongarbeider samt leverandører av pukk og sand.
Det gjør hele grunnarbeidet enkelt for deg som kunde, og det sikrer både framdrift og at du får den kvaliteten du forventer.

Foretakene har sentral godkjenning innenfor de godkjenningsområder som er relevante for våre oppgaver. Ytterligere detaljer finner du på våre sider hos Direktoratet for Byggkvalitet;

 

For andre spørsmål om våre tjenester, kan daglig leder i det enkelte selskap kontaktes.

Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital