Kaare Mortensen Buskerud AS

(Org.nr. 993 417 270)

Teglverksveien 83

3057 Solbergelva


Tlf: 32 82 65 00
post@kmbas.no

 

(Ønsker fakturaer elektronisk)

Fokus på systematisk HMS-arbeid

Hos Kaare Mortensen Buskerud har vi fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) i alt vi gjør. Det er etablert et integrert styringssystem med tilhørende opplæringsplan, og vi er ISO 14001-sertifisert. I vår årlige forbedringsplan fokuseres det på vårt mål om null skader på mennesker og miljø, samt å forebygge arbeidsrelatert sykefravær.

 

HMS-ansvarlig har 4-årig HMS-utdannelse og 20 års erfaring som HMS-leder innen offshore og bygg & anlegg. Alle ansatte bidrar i det systematiske arbeidet, og verneombud og AMU medvirker aktivt i HMS-arbeidet. 

 

I tillegg tilrettelegger vi for at våre ansatte tar vare på helsen. Vi fokuserer på ergonomi, yrkeshygiene og stress, for å sikre høy trivsel, god helse og lav turnover. Vi samarbeider med Modum og Eiker bedriftshelsetjeneste om vernerunder, helseundersøkelser og forebyggende tiltak.

 

HMS-ansvarlig:  Caroline Steen Hofstad
Verneombud:   Bork Holmes Hanssen
Tillitsvalgt:  Håvard Zarissen 

Trykk HER

så tas du videre til våre felles sider for MILJØ og HELSE i konsernet   

Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital