SYKEFRAVÆR OG H-/F-VERDIER 2019

Vi har stort fokus på helse og miljø i våre selskaper. Målet er lavest mulig sykefravær og minimalt - helst ingen! - skader med fravær på arbeidsplassen.


Les mer

HMS-ANSVARLIG (HMS), VERNEOMBUD (VO) OG TILLITSVALGT (TV)

Verneombud og tillitsvalgte i våre selskaper velges av de ansatte for to år av gangen. I tillegg har vi ansatt egen person med ansvar for oppfølging av HMS både i Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS og i Kaare Mortensen Buskerud AS.

 

Navnet til hver enkelt samt link til telefonnummer/mail finner du her: 

Les mer

Medarbeiderundersøkelse 2017

Hvert annet år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse i våre selskaper. Les mer
Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital