Kaare Mortensen Buskerud AS

(Org.nr. 993 417 270)

Teglverksveien 83

3057 Solbergelva


Tlf: 32 82 65 00
post@kmbas.no

 

(Ønsker fakturaer elektronisk)

Ansattvalgte styremedlemmer

Et velfungerende styre med en bredt sammensatt kompetanse, er viktig for å utvikle selskapet videre. Til nå har styret bestått av Kaare og Cato Mortensen (KMB) og kun Cato (KMOA). Styrene utvides nå med to ansattvalgte medlemmer;

 

Kaare Mortensen Buskerud:

Kaare Mortensen Oslo/Akershus:

Det var flere gode kandidater til valg i begge selskapene, og vi er veldig glade for den interesse som våre ansatte har vist for å bidra også i dette forumet. Våre nye styremedlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital