Rekruttering

Vi er i en kontinuerlig læreprosess og søker hele tiden nye impulser. Nåværende og nye ansatte er den viktigste ressursen i denne utviklingen. Les mer

Karriere

Interessen for faget, de gode holdningene, lysten til å lære, viljen til å skape; alt dette er noe du selv må ha med deg inn døra hos oss. Er dette på plass, er det i grunnen få begrensninger for hvilken karriere du kan være med å skape for deg selv! Les mer

Lærlinger

Lærlinger er en stor og viktig ressurs for bransjen - hvordan skal vi ellers utvikle oss videre? Les mer

Betingelser - timelønte 2022

Vårt system for avlønning av timelønte er et helt objektivt system, satt sammen av vurderingskriteriene

  • faglige kvalifikasjoner (fagbrev, ADK1-bevis o.l.)
  • ansiennitet i bransjen, samt
  • ansiennitet hos oss
Les mer

Partnerskapsavtale

Vi har inngått partnerskapsavtale med hhv. Kongsberg videregående skole, avd. Saggrenda (vei- og anleggsarbeidere og anleggsmaskinførere) og Fagskolen Tinius Olsen avd. Bygg og Anlegg (anleggsledere). Les mer
Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital