Kaare Mortensen Buskerud AS

(Org.nr. 993 417 270)

Teglverksveien 83

3057 Solbergelva


Tlf: 32 82 65 00
post@kmbas.no

 

(Ønsker fakturaer elektronisk)

Partnerskapsavtale
Vi har inngått partnerskapsavtale med hhv. Kongsberg videregående skole, avd. Saggrenda (vei- og anleggsarbeidere og anleggsmaskinførere) og Fagskolen Tinius Olsen avd. Bygg og Anlegg (anleggsledere).

Avtalen med Kongsberg videregående skole innebærer at elever fra anleggslinjen én til to ganger per skoleår kommer på bedriftsbesøk på våre anlegg. De blir vist rundt for å få en føling med hva anleggsyrket går ut på og får et innblikk i vår hverdag. I tillegg skal vi så sant vi har plass, ta i mot én eller flere elever i utplassering hvert år slik at eleven(e) også får praktisk erfaring før de skal opp til eksamen.

Avtalen med Fagskolen Tinius Olsen medfører at elever bl.a. kan knytte sine prosjektoppgaver opp mot utfordringer vi har ved våre prosjekter. Vi kan også bistå skolen med faglige betraktninger i undervisningen.

For vår del gir avtalene en veldig fin mulighet til å bli kjent med unge gutter og jenter eller videreutdannede/omskolerte som er på vei ut i arbeidslivet, og som kan bli en ressurs og nyttig tilvekst i våre bedrifter. Og vi skal - som vi alltid gjør - ta elevene i mot på en profesjonell og inkluderende måte slik at de uavhengig av om de faktisk begynner hos oss, får en positiv opplevelse av anleggsbransjen.

Partnerskapsavtalen med Fagskolen Tinius Olsen kan du laste ned nedenfor (avtalen fra 2014 er videreført)


Last ned


Klikk for stort bilde
Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital