Lærlinger

Dessverre opplever vi at antall søkere til et praktisk liv i anleggsbransjen, er lavere enn hva bransjen faktisk trenger. Det er selvsagt flere grunner til dette; konkurranse med andre fagområder, tidvis negativ bransjeomtale i media, vegring mot inntak av lærlinger i en del bedrifter og manglende skoleplasser, er kanskje noen av de viktigste.

 

Vi ønsker oss lærlinger! I årenes løp har mange gutter (dessverre alt for få jenter) gjennomført sin læretid hos oss. Og de fleste jobber hos oss fortsatt. Enten som maskinfører, som grunnarbeider eller også som anleggsleder. I samarbeid med hver enkelt, og ikke minst i et godt samarbeid med OKAB (Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene), har vi vi sørget for at lærlingen har tatt steg for steg fram til å bli en fagarbeider.

 

Vi har også hatt "voksen-lærlinger" hos oss; personer som har kommet inn i anleggsbransjen i voksen alder, og som har hatt lyst til å lære seg faget fra grunnen av (bokstavelig talt). Det står stor respekt av denne innstillingen, og vi har i disse tilfellene funnet gode løsninger som også ivaretar den økonomiske siden for en voksen medarbeider som er etablert med hjem og familie.

 

Blir du vår neste lærling?

Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital