Betingelser - timelønte 2022

Vårt system for avlønning av timelønte er et helt objektivt system, satt sammen av vurderingskriteriene

 • faglige kvalifikasjoner (fagbrev, ADK1-bevis o.l.)
 • ansiennitet i bransjen, samt
 • ansiennitet hos oss


Disse kriteriene danner altså grunnlaget for lønnsberegningen.

Bastillegget er det eneste tillegget som til en viss grad er skjønnsmessig vurdert.


Ut over lønn kan vi tilby følgende betingelser ved ansettelse hos oss;

 • Tjenestebil
  • Kun til bruk i tjeneste
 • Mobiltelefon
  • Vi dekker kostnader til apparatet samt faste utgifter, men ikke privat bruk
 • Ulykkesforsikring (Yrkesskade + Fritidsulykke)
  • Yrkesskade er skade som følge av ulykke som skjer i arbeid
  • Fritidsulykke er en ulykkesskade som ikke blir godkjent som yrkesskade
  • Våre ansatte er dermed forsikret hele døgnet ved evt. skader/ulykker, samt allerede fra 1 % invaliditet
 • Gruppelivsforsikring
  • Utbetaling til etterlatte ved død, uansett årsak
 • Helseforsikring
  •  Forsikring som gjelder bl.a. ved,
   • Fysikalsk behandling
   • Psykologisk førstehjelp
   • Sykehusinnleggelse
   • Rehabilitering
   • Behandling hos spesialist
 • Innskuddspensjon (Obligatorisk TjenestePensjon (OTP), utvidet)
  •  Inntil 4,5 %-poeng høyere sats enn lovens minstekrav (2 %).
   • Merverdi utgjør ca. 3 000,- per prosentpoeng per år ved årslønn 400 000,-
  •  Ansatte i Eckholdt AS har i tillegg avtalefestet pensjon (AFP - tariffavtale)


Fordelsbeskatning beregnes etter de til enhver tid gjeldende regler.

Her kan du laste ned våre lønnsmatriser (HUSK Å SCROLLE NED TIL DET SELSKAPET DU SØKER)Last ned


Klikk for stort bilde
Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital