Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS

(Org.nr. 990 892 229)

Gamle Riksvei 106A

3057 Solbergelva


Tlf: 97 05 94 00
oslo@kaare-mortensen.as

 

Ønsker fakturaer elektronisk

 

Miljøfyrtårnsertifisert siden 2016

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

 

Det å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling. For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring skal alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. I tillegg må alle levere Årlig klima- og miljørapport i miljøfyrtårnportalen innen 1. april. Rapporten er ment som et verktøy for virksomheter og gjennom klima- og miljørapporten skal virksomheten dokumentere sine miljøprestasjoner fra år til år.

 

Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS ønsker innspill på hvordan klima- og miljøpåvirkning av varer og tjenester kan forbedres. Vi oppfordrer derfor kunder, samarbeidspartnere eller andre interessenter til å sende forslag til forbedringstiltak per e-post, til vår miljøfyrtårnansvarlig.

 

Klima- og miljørapport 2023 

Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital