Kaare Mortensen Buskerud AS

(Org.nr. 993 417 270)

Teglverksveien 83

3057 Solbergelva


Tlf: 32 82 65 00
post@kmbas.no

 

(Ønsker fakturaer elektronisk)

Samfunnsansvar

Dette dokument er ment for å gi allmenheten tilgang til våre vurderinger av anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter knyttet til vår forretningsvirksomhet.

§4 Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger
a) I våre etiske retningslinjer er det påpekt at alle som har ansvar for anskaffelser har et ansvar for å sjekke at produktet er produsert og levert i henhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

b) Vi skal kartlegge faktiske og potensielle negative forhold som oppstår fra vår forretningsførsel.

KMBs egne forhold: Kaare Mortensen Buskerud AS har ca 50 ansatte på heltid. Våre lønnsforhold er regulert av lønnsforhandlinger samt en intern overenskomst basert på det som er fremforhandlet i MEF/NAF. Vi er ikke organisert pr. i dag, men dersom våre arbeidstakere ønsker dette, vil vi gjøre det. Våre lønnssatser ligger i dag i overkant av tariff. Vi baserer oss på lik lønn for like vilkår.

Vi har mange leverandører til våre prosjekter, og vi har mange underentreprenører som arbeider på oppdrag for oss. Dette er en mulig kilde til at vårt foretak bidrar til å opprettholde brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Vi får ikke sjekket alle våre varer helt tilbake til råstoff. Men vår politikk er å kreve en underskrift av leverandører der årlig kjøp overstiger NOK 150 000. Disse skriver under på en egenerklæring om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, der de bekrefter at de følger FNs menneskerettighetserklæring, de vanligste 8 ILO-konvensjonene, arbeidsmiljøloven samt bekrefter at de tar avstand fra korrupsjon. Det er også mulig å krysse av for at de har forhold som ikke er akseptable, samt redegjøre for disse. Vi ønsker med dette å legge press på våre leverandører slik at de igjen legger press videre nedover i produksjonskjeden.


Hos våre underentreprenører etterspør vi arbeidsavtaler og forsikringsordninger, samt om deres ansatte har nødvendig utdanning og sertifikater for arbeidet de skal utføre. Det gjør at vi kan oppdage og unngå bruk av firmaer med uanstendige arbeidsforhold.

c) Iverksette tiltak:
Våre viktigste tiltak er de vi har nevnt over: Å få underskrifter på egenerklæringer fra leverandører og informasjon om ansettelsesforhold og kompetanse hos våre underentreprenører.
Dokumentasjon og underskrifter er i seg selv ikke et tiltak som hindrer brudd på grunnleggende menneskerettigheter og gir anstendige arbeidsforhold. Men når det blir et tema det snakkes om, og underliggende faktainformasjon blir etterspurt, vil det gi en økt bevissthet rundt temaet. Målet vårt er at vi skal la være å handle med firmaer som ikke er villige til å signere vår egenerklæring om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

d) Våre godkjente leverandører og underentreprenører ligger lagret i vårt ISO 9001-system. Når vi skal skaffe varer eller tjenester er det lett å sjekke ut hvem vi har som godkjente leverandører. Er de ikke registrert og handelen ventes å overstige NOK 150 000 kr/år, må de først underskrive egenerklæringen.

e) Vi har ikke registrert noen direkte eller indirekte negative konsekvenser per i dag, men vi fortsetter vår oppmerksomhet rundt emnet. Våre samarbeidspartnere blir konfrontert med vårt ønske om å gjøre forretninger basert på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd.

f) Dersom vi kommer borti en leverandør eller underentreprenør som ikke kan gå god for sine produkt og tjenester, vil vi bemerke det. Da har vi to valg: Unngå samarbeid, eller å bidra til at de negative forholdene blir bedre.

 

Dersom du ønsker mer informasjon rundt vårt arbeid på dette området, kan en skriftlig henvendelse sendes til post@kmbas.no. 

Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital