Sykefravær og H-/F-verdier 2021

Vi har stort fokus på helse og miljø i våre selskaper. Målet er lavest mulig sykefravær og minimalt - helst ingen! - skader med fravær på arbeidsplassen.

Les mer

HMS-ansvarlig (HMS), verneombud (VO) og tillitsvalgt (TV)

Verneombud og tillitsvalgte i våre selskaper velges av de ansatte for to år av gangen. I tillegg har vi ansatt egen person med ansvar for oppfølging av HMS både i Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS og i Kaare Mortensen Buskerud AS.

 

Navnet til hver enkelt samt evt. link til telefonnummer/mail finner du her: 

Les mer
Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital