Rekruttering

Vi er i en kontinuerlig læreprosess og søker hele tiden nye impulser. Les mer

Karriere

Interessen for faget, de gode holdningene, lysten til å lære, viljen til å skape; alt dette er noe du selv må ha med deg inn døra hos oss. Les mer

Lærlinger

Lærlinger er en stor og viktig ressurs for bransjen - hvordan skal vi ellers utvikle oss videre? Les mer

Partnerskapsavtale

Vi har inngått partnerskapsavtale med hhv. Kongsberg videregående skole, avd. Saggrenda (vei- og anleggsarbeidere og anleggsmaskinførere) og Fagskolen Tinius Olsen avd. Bygg og Anlegg (anleggsledere). Les mer

Betingelser - timelønte

Vårt system for avlønning av timelønte er et helt objektivt system, satt sammen av vurderingskriteriene

  • faglige kvalifikasjoner (fagbrev, ADK1-bevis o.l.)
  • ansiennitet i bransjen, samt
  • ansiennitet hos oss

Disse kriteriene danner altså grunnlaget for lønnsberegningen.

Bastillegget er det eneste tillegget som til en viss grad er skjønnsmessig vurdert.
Les mer
Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital