Kursing av våre ansatte

I januar gjennomførte vi kurset "NS 3420, Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner". I mars skal vi lære mer om endringshåndtering i hht. reglene i NS 8405.

 

Viktig kompetanse for alle involverte. I tillegg blir kursene ekstra interessante når kursholder Tor Anthon Christiansen er både faglig og pedagogisk dyktig. 

Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital