Et kort tilbakeblikk

Vår historie starter i Larvik i 1990 da Kaare Mortensen sammen med sønnen Cato, etablerte Kaare Mortensen AS. Entreprenørbransjen var da inne i en bølgedal og det var hard kamp om jobbene. Dette bidro til at foretaket ble tuftet på nøktern, ydmyk og bevisst drift. Egenskaper som har fulgt bedriften gjennom den gradvise veksten og utviklingen mot dagens nivå.

Som følge av de vanskelige tidene, var det erfarne fagarbeidere tilgjengelige i markedet, noe som allerede fra denne tidlige fase sikret bedriften både erfaring og høy faglig kompetanse ved ansettelser. Vi er i dag 40 ansatte i Kaare Mortensen AS, som opererer i hele Vestfold.

 

Siden 1997 har vi i tillegg hatt et eget avdelingskontor i Drammen, for bedre å kunne håndtere markedet i Nedre Buskerud og Nordre Vestfold (håndterer nå Midtre og Nedre Buskerud). Denne avdelingen ble gjeldende fra 01. januar 2010, fisjonert ut som eget selskap, Kaare Mortensen Buskerud AS. Fisjonen ble gjennomført bl.a. som en følge av ønsket om sterkere synlighet og tilstedeværelse i de områder hvor våre kontorer er etablert. I Kaare Mortensen Buskerud AS er vi i dag nærmere 50 ansatte.

I tillegg til ovennevnte to selskaper, etablerte vi i 2007 Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS, som konkurrerer i markedet i Oslo og Akershus. Dette selskapet har fått et sterkt fotfeste i sin region, og vi har nå 35 ansatte i Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS.

 

I 2009 kom ytterligere en "søster" med i familien, ved at Kaare og Cato (ved deres eierselskaper) fikk anledning til å erverve 66 % av maskinentreprenør Eckholdt AS i Porsgrunn. Eckholdt AS er godt forankret i Grenland/Nedre Telemark, og har vært aktive i det lokale anleggsmarkedet siden 1955. Her har vi nå 35 ansatte.

Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital