Strategi 2015-2019

Vi har i perioden høsten 2014 - våren 2015 jobbet fram strategiske planer for alle våre selskaper. Strategigruppene har vært satt sammen av representanter for eiere, ledelsen samt våre fagarbeidere (tillitsmenn).

 

Momentene vi har jobbet med har bl.a. vært:

  • Hvor store skal vi bli?
  • Hvilke oppgaver skal vi ta på oss?
  • Hvilket geografisk nedslagsfelt skal vi ha?
  • Og ikke minst - hvordan kommer vi dit?

Prosessene har vært kreative, inspirerende og gode, og vi har satt oss noen mål for 2019 som vi skal strekke oss mot. Vi skal nå jobbe både strukturert, smart og hardt for å oppnå de målene som er satt!

 

Det er mange detaljer i strategiplanene, og noen av tankene er det nok fornuftig at vi ikke deler med markedet. Men oppsummert så har vi en samlet målsetning for hele gruppen om å nå følgende størrelse i løpet av 2019;

  • Mer enn 600 millioner i omsetning
  • 200 - 220 ansatte
  • Bedrede driftsmarginer

Følg med - det skal i alle fall vi gjøre!

 

 

 

 

Login
Brukernavn
Passord
Syzweb publiseringsløsning for web av Aveno Digital